โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางลออ จิรักษา (ออ)
ปีที่จบ : 2520   รุ่น : 58
อีเมล์ : laoo2011@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ.3
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนวัดทุ่งหลวง

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2554,23:46 น.   หมายเลขไอพี : 101.109.86.0


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล