โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ ป.5 432
photoshop 292
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.47 MB 1372
สื่อการสอน Microsoft word 2007(การใส่เลขหน้า) 1319
สื่อการสอน โปรแกรม Microsoft Word 2007(การใช้งานเบื้องต้น) 816
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 489
สื่อการสอน โปรแกรม Power point 2007(การแทรกภาพจากอินเตอร์เน็ต) 440
สื่อการสอน โปรแกรม Powerpoint point 2007(การปรับแต่งรูปภาพ) 530
สื่อการสอน โปรแกรม Power point 2007(การใส่ effect) 679
สื่อการสอน โปรแกรม Powerpoint 2007(การใช้แท็ปแทรก) 622
สื่อการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยี ป.4/1 265
เอกสารลดเวลาเรียน
เวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 98
แบบฟอร์ม AAR Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 113
แบบประเมินรายHeart Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 565 KB 95
แบบประเมินรายHealty Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 391.69 KB 84
แบบประเมินผลงานนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.33 KB 106
แบบประเมินด้าน Head 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593.5 KB 91
แบบนิเทศกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 100
รุปเล่มรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 133
แบบโครงการ 2560
แบบโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 86