โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ ป.5 398
photoshop 252
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.47 MB 1338
สื่อการสอน Microsoft word 2007(การใส่เลขหน้า) 1285
สื่อการสอน โปรแกรม Microsoft Word 2007(การใช้งานเบื้องต้น) 778
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 454
สื่อการสอน โปรแกรม Power point 2007(การแทรกภาพจากอินเตอร์เน็ต) 407
สื่อการสอน โปรแกรม Powerpoint point 2007(การปรับแต่งรูปภาพ) 496
สื่อการสอน โปรแกรม Power point 2007(การใส่ effect) 646
สื่อการสอน โปรแกรม Powerpoint 2007(การใช้แท็ปแทรก) 585
สื่อการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยี ป.4/1 228
เอกสารลดเวลาเรียน
เวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 66
แบบฟอร์ม AAR Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 77
แบบประเมินรายHeart Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 565 KB 62
แบบประเมินรายHealty Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 391.69 KB 50
แบบประเมินผลงานนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.33 KB 72
แบบประเมินด้าน Head 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593.5 KB 57
แบบนิเทศกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 63
รุปเล่มรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 98
แบบโครงการ 2560
แบบโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 52