โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายโอภาส อนุจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2011
ปรับปรุง 14/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 734244
Page Views 860203
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปลายศอก คลองน้อย ชัยบุรี
2 โรงเรียนบ้านปลายคลอง คลองน้อย ชัยบุรี -077380227, 078828188
3 โรงเรียนบ้านบางหอย คลองน้อย ชัยบุรี 077-386634
4 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อย ชัยบุรี 077368721
5 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี ชัยบุรี
6 โรงเรียนบ้านยวนปลา ชัยบุรี ชัยบุรี 077380286
7 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สองแพรก ชัยบุรี 0-7736-7095
8 โรงเรียนวัดสองแพรก ไทรทอง ชัยบุรี 077480001 / 0817872988
9 โรงเรียนบ้านบางปาน ไทรทอง ชัยบุรี
10 โรงเรียนบ้านควนสินชัย ไทรทอง ชัยบุรี 077 – 380111
11 โรงเรียนบ้านควนสระ ไทรทอง ชัยบุรี 077 380239
12 โรงเรียนบ้านคลองปราบ คลองปราบ บ้านนาสาร
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วง คลองปราบ บ้านนาสาร
14 โรงเรียนวัดควนศรี ควนศรี บ้านนาสาร
15 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย ควนศรี บ้านนาสาร 0773 380225
16 โรงเรียนบ้านควนพรุพี ควนศรี บ้านนาสาร
17 โรงเรียนบ้านควนเนียง ควนศรี บ้านนาสาร
18 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
19 โรงเรียนควนสุบรรณ ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
20 โรงเรียนบ้านโกงเหลง ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
21 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ทุ่งเตา บ้านนาสาร
22 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ทุ่งเตา บ้านนาสาร
23 โรงเรียนวัดวิเวการาม ทุ่งเตา บ้านนาสาร 0-7726-3372
24 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
25 โรงเรียนบ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
26 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
27 โรงเรียนบ้านไสดง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
28 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
29 โรงเรียนบ้านยูงงาม ท่าชี บ้านนาสาร
30 โรงเรียนวัดท่าเจริญ ท่าชี บ้านนาสาร
31 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ท่าชี บ้านนาสาร 077-380117
32 โรงเรียนบ้านนาควน ท่าชี บ้านนาสาร
33 โรงเรียนพุทธยาศรม นาสาร บ้านนาสาร
34 โรงเรียนนาสาร นาสาร บ้านนาสาร 0-7734-1069
35 โรงเรียนจงฮั้ว นาสาร บ้านนาสาร 077-341955
36 โรงเรียนบ้านนายาง นาสาร บ้านนาสาร
37 โรงเรียนบ้านควนใหม่ น้ำพุ บ้านนาสาร 0-7734-8209
38 โรงเรียนบ้านยางอุง น้ำพุ บ้านนาสาร
39 โรงเรียนบ้านดอนทราย น้ำพุ บ้านนาสาร
40 โรงเรียนวัดน้ำพุ น้ำพุ บ้านนาสาร
41 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง พรุพี บ้านนาสาร
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี บ้านนาสาร
43 โรงเรียนบ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร 077925073
44 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ลำพูน บ้านนาสาร
45 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ลำพูน บ้านนาสาร
46 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ลำพูน บ้านนาสาร
47 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
48 โรงเรียนบ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
49 โรงเรียนบ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
50 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ บ้านนาเดิม
51 โรงเรียนทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
52 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
53 โรงเรียนบ้านปากด่าน ท่าเรือ บ้านนาเดิม
54 โรงเรียนวัดปัฏนาราม ท่าเรือ บ้านนาเดิม
55 โรงเรียนวัดอินทการาม ท่าเรือ บ้านนาเดิม
56 โรงเรียนบ้านคลองยา นาใต้ บ้านนาเดิม
57 โรงเรียนบ้านทรายทอง นาใต้ บ้านนาเดิม
58 โรงเรียนบ้านหนองเรียน นาใต้ บ้านนาเดิม
59 โรงเรียนบ้านดอนงาม นาใต้ บ้านนาเดิม 0-7725-2456
60 โรงเรียนบ้านสวยศรี บ้านนา บ้านนาเดิม
61 โรงเรียนบ้านธารอารี บ้านนา บ้านนาเดิม
62 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ บ้านนา บ้านนาเดิม
63 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง บ้านนา บ้านนาเดิม
64 โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ พระแสง
65 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย บางสวรรค์ พระแสง
66 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์ พระแสง
67 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์ พระแสง 077380124
68 โรงเรียนบ้านหมาก บางสวรรค์ พระแสง
69 โรงเรียนบ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง 0-7736-8735
70 โรงเรียนบ้านคลองโหยน บางสวรรค์ พระแสง
71 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ บางสวรรค์ พระแสง
72 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์ พระแสง
73 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สาคู พระแสง
74 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคู พระแสง 077-926074
75 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สาคู พระแสง
76 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สินปุน พระแสง -
77 โรงเรียนบ้านควนนิยม สินปุน พระแสง
78 โรงเรียนบ้านเมรัย สินปุน พระแสง 077326112
79 โรงเรียนประชาอุทิศ สินปุน พระแสง
80 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สินปุน พระแสง
81 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินเจริญ พระแสง
82 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สินเจริญ พระแสง
83 โรงเรียนบ้านบางรูป สินเจริญ พระแสง 0-7736-8243
84 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญ พระแสง 077-280091
85 โรงเรียนวัดบางกำยาน สินเจริญ พระแสง
86 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สินเจริญ พระแสง
87 โรงเรียนบ้านยูงทอง อิปัน พระแสง
88 โรงเรียนบ้านบางหยด อิปัน พระแสง
89 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อิปัน พระแสง
90 โรงเรียนบ้านปลายสาย อิปัน พระแสง
91 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง อิปัน พระแสง 0-7736-9114
92 โรงเรียนบ้านไสขรบ อิปัน พระแสง 077368432
93 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น ไทรขึง พระแสง
94 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 3 ไทรขึง พระแสง
95 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึง พระแสง 0-7736-8550
96 โรงเรียน บ้านไสท้อน ไทรขึง พระแสง 0828041264
97 โรงเรียนบ้านควนยอ ไทรขึง พระแสง
98 โรงเรียนบ้านไสดง ไทรขึง พระแสง 077-368281
99 โรงเรียนวัดสามพัน ไทรขึง พระแสง 077-926016
100 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ไทรขึง พระแสง
101 โรงเรียนวัดบางพา ไทรโสภา พระแสง
102 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภา พระแสง 077368005
103 โรงเรียนบ้านประตูพลิก ไทรโสภา พระแสง
104 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ เคียนซา
105 โรงเรียนบ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา
106 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ บ้านเสด็จ เคียนซา 077-380106
107 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ บ้านเสด็จ เคียนซา
108 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จ เคียนซา 0 - 7738 - 0109
109 โรงเรียนบ้านทับใหม่ บ้านเสด็จ เคียนซา
110 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) บ้านเสด็จ เคียนซา 077403018
111 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ บ้านเสด็จ เคียนซา
112 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา พ่วงพรมคร เคียนซา 0-7743-9209
113 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงพรมคร เคียนซา
114 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต พ่วงพรมคร เคียนซา
115 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ พ่วงพรมคร เคียนซา 439133
116 โรงเรียนบ้านคลองโร พ่วงพรมคร เคียนซา (077) 439252
117 โรงเรียนบ้านบางดี พ่วงพรมคร เคียนซา
118 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี พ่วงพรมคร เคียนซา
119 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงพรมคร เคียนซา
120 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา พ่วงพรมคร เคียนซา
121 โรงเรียนบ้านไร่ยาว พ่วงพรมคร เคียนซา
122 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา 077-407200
123 โรงเรียนบ้านห้วยมุด อรัญคามวารี เคียนซา
124 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี อรัญคามวารี เคียนซา
125 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ อรัญคามวารี เคียนซา
126 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด เขาตอก เคียนซา
127 โรงเรียนบ้านเขาตอก เขาตอก เคียนซา
128 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี เขาตอก เคียนซา
129 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา
130 โรงเรียนบ้านคลองจัน เขาตอก เคียนซา 0-7738-0100
131 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา เคียนซา (077) 387114
132 โรงเรียนอนุบาลเยาวเรศ เคียนซา เคียนซา
133 โรงเรียนศึกษาประชาคม เคียนซา เคียนซา
134 โรงเรียนวัดดอนพยอม เคียนซา เคียนซา
135 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี เคียนซา เคียนซา
136 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซา เคียนซา
137 โรงเรียนบ้านปากกา คลองฉนวน เวียงสระ
138 โรงเรียนบ้านคลองกา คลองฉนวน เวียงสระ
139 โรงเรียนบ้านยูงงาม คลองฉนวน เวียงสระ
140 โรงเรียนบ้านควนสูง คลองฉนวน เวียงสระ -
141 โรงเรียนวัดคลองฉนวน คลองฉนวน เวียงสระ
142 โรงเรียนบ้านไสยง คลองฉนวน เวียงสระ
143 โรงเรียนบ้านใต้ คลองฉนวน เวียงสระ
144 โรงเรียนบ้านปากหาน คลองฉนวน เวียงสระ 0-7736-8203
145 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง คลองฉนวน เวียงสระ
146 โรงเรียนบ้านปากสาย ทุ่งหลวง เวียงสระ
147 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง เวียงสระ 0-7736-1995
148 โรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว ทุ่งหลวง เวียงสระ
149 โรงเรียนบ้านหานเพชร ทุ่งหลวง เวียงสระ
150 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวง เวียงสระ
151 โรงเรียนบ้านลานเข้ ทุ่งหลวง เวียงสระ
152 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม ทุ่งหลวง เวียงสระ 0-7736-3073
153 โรงเรียนบ้านปากลัด ทุ่งหลวง เวียงสระ
154 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ บ้านส้อง เวียงสระ
155 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ บ้านส้อง เวียงสระ
156 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต บ้านส้อง เวียงสระ
157 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง เวียงสระ 0-7736-6199
158 โรงเรียนวัดบ้านส้อง บ้านส้อง เวียงสระ
159 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง เวียงสระ 0-7736-1182
160 โรงเรียนมหาราช 2 บ้านส้อง เวียงสระ 077-380134
161 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด บ้านส้อง เวียงสระ
162 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก บ้านส้อง เวียงสระ
163 โรงเรียนบ้านส้อง บ้านส้อง เวียงสระ 0-7736-1101
164 โรงเรียนบ้านพรุแชง บ้านส้อง เวียงสระ
165 โรงเรียนเวียงสระศึกษา บ้านส้อง เวียงสระ
166 โรงเรียนบ้านในไร่ บ้านส้อง เวียงสระ
167 โรงเรียนบ้านควนกลาง เขานิพันธ์ เวียงสระ 0-7736-8746
168 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ เขานิพันธ์ เวียงสระ
169 โรงเรียนบ้านควนเจริญ เขานิพันธ์ เวียงสระ
170 โรงเรียนบ้านกลาง เขานิพันธ์ เวียงสระ
171 โรงเรียนบ้านเขาปูน เขานิพันธ์ เวียงสระ
172 โรงเรียนบ้านคลองลำพลา เขานิพันธ์ เวียงสระ
173 โรงเรียนบ้านไทรห้อง เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-3433
174 โรงเรียนบ้านควนบก เวียงสระ เวียงสระ
175 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ
176 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-1111
177 โรงเรียนวัดเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-4006
178 โรงเรียนบ้านหนองโสน เวียงสระ เวียงสระ 077363769
179 โรงเรียนวัดคลองตาล เวียงสระ เวียงสระ