โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

 

 

1.   นายยกอิ้น   (ไม่ทราบนามสกุล )                                  .. 2460

            2.   นายฉ่ำ  พุฒทอง                                                       .. 2461

            3.   นายสนิท  พัฒน์สิงห์                                                 .. 2462

            4.   นายหรุ่น  เมืองปลอด                                                 .. 2463

            5.   นายเลียบ  เกษเพชร                                                   .. 2484

            6.   นายแตง  ปลื้มสุทธิ์                                                    .. 2487

            7.   นายจวง  ศักดิ์ทิพย์รัตน์                                               .. 2510

            8.   นายนิคม  พลดี                                                          .. 2526

            9.   นายประกอบ  สำลีพันธ์                                              .. 2531

            10.  นายอำนวย  ปลื้มสุทธิ์                                                .. 2533

            11.  นายวิเวก  บุญนำ                                                       .. 2538

            12.  นายพิสิทธิ์  ช่วยบำรุง                                                 .. 2546

            13.  นายแสนสุข  ชัยสวัสดิ์                                                    พ.ศ.   2552
            14.  นายโอภาส  อนุจร                                                     พ.ศ. 2557
            15. นายจเร หนูปลื้ม                                                         พ.ศ. 2561

 

{{{{{