โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนออนไลน์ DLTV (อ่าน 5) 27 พ.ค. 63
คิวอาร์โค้ดเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวง (อ่าน 261) 19 มี.ค. 63
คิวอาร์โค้ดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 269) 19 มี.ค. 63
แจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 239) 19 มี.ค. 63
รายชื่อศิษย์เก่า (อ่าน 318) 08 ก.พ. 63
เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี รำลึก 103 ปี โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัน เสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โ (อ่าน 287) 08 ก.พ. 63