โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นางงาม : เทศกาลงานสร้างวัฒนธรรมงามเมือง
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,09:54  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาบุคคลแห่งสันติภาพและบทบาทการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา กรณีศึกษา “อองซาน ซูจี การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า”
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,09:47  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การดำรงอยู่ของความเชื่อ ความศรัทธาต่อหลวงพ่อเปี่ยม อินทสุวรรณโณ ของคนในท้องถิ่นทุ่งหลวงวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดโครงสร้างและหน้าที่เพื่อการสร้างสำนึกร่วมของเดอร์ไคร์ม
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,09:39  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แรงเงา : เบื้องหลังความบันเทิงกับภาพลักษณ์ทางสังคม
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,18:21  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน-ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,18:20  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส31103) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,18:19  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..